30 November 2012

Nota Tatabahasa:

Imbuhan Awalan Ber-

Selain itu, terdapat banyak lagi nota tatabahasa 
di halaman nota. ^ ^


28 November 2012
LEMBARAN KERJA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Contoh-contoh lembaran kerja:
                                                                              
27 November 2012Lagu " Here We Go Round the Mulberry"
Lagu ini boleh digunakan semasa mengajar buku teks bahasa Melayu tahun 1 (ms/68).          26 November 2012

 FUNGSI BAHASA MELAYU

* Bahasa Kebangsaan
                                                 * Bahasa Perpaduan
* Bahasa Ilmu
                                                 * Bahasa Komunikasi
* Bahasa Rasmi
                                                 * Bahasa Pengantar
* Bahasa Perdagangan
                                                                     

Kita haruslah cintai bahasa Melayu dan membelajarinya seterusnya memartabatkan bahasa Melayu. ^ ^

RUJUKAN

http://id.scribd.com/doc/13957200/FUNGSI-BAHASA-MELAYU

http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=14

http://cikgu-rozali.blogspot.com/2012/06/peranan-bahasa-melayu-sebagai-bahasa.html

Siti Hajar Abdul Aziz.(2009). Siri Pendidikan Guru: Bahasa Melayu II. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Dr. Khairuddin bin Mohamad, Dr.Hjh. Maridah binti Alias, Faiziah binti Hj. Shamsudin. (2012). Bahasa Melayu Komunikatif  Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Ab. Rahman Ab.Rashid & Kim Fatt. (2002). Bahasa Kebangsaan. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.Bhd.


25 November 2012


CERITA YANG BERMORAL

TAJUK: Cerita Kanak-kanak                    

Melalui bercerita kita juga boleh menerap nilai murni
yang baik kepada kanak-kanak.Cerita ini menasihati
kita supaya mempunyai sikap tolong menolong antara 
satu sama lain. Selain itu, terdapat juga cerita yang 
menarik dan bermoral di halaman video.
Semoga kawan-kawan sukai.
24 November 2012

Saya telah mengepost dua buah lagu yang baru di halaman video/audio. Semoga kawan-kawan sukai dan dapat membantu guru-guru dalam pengajaran bahasa Melayu tahun 1.


* Lagu Twinkle-Twinkle Litter Star
* Lagu Kalau Rasa Gembira        

23 November 2012
                                                                                                                                  

Definisi Bahasa
•Wilhelm Von Humboldt seorang sarjana Jerman,  
mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyi

Bloch dan Trager mendefinisikan bahasa sebagai satu 
lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan anggota 
masyarakat untuk berkomunikasi    

•Charles F.Hockett berpendapat bahasa dari sudut psikologi behaviurisme,iaitu sistem tabiat-tabiat sangat rumit

•John B. Carol juga meninjau bahasa dari sudut linguistik 
yang merupakan sistem bunyi vokal berstruktur dan urutan-
urutan bunyi


Ferdinand de Saussure sarjana linguistik Swiss pada 
awal abad ke-20 menyatakan bahasa sebagai sistem isyarat
                                                                                  

21 November 2012

Saya telah mengepost dua buah lagu yang baru di halaman video/audio. Semoga kawan-kawan sukai.
*Lagu Air Pasang Dalam
*Lagu Pak Mamat Ada Kebun