26 November 2012

 FUNGSI BAHASA MELAYU

* Bahasa Kebangsaan
                                                 * Bahasa Perpaduan
* Bahasa Ilmu
                                                 * Bahasa Komunikasi
* Bahasa Rasmi
                                                 * Bahasa Pengantar
* Bahasa Perdagangan
                                                                     

Kita haruslah cintai bahasa Melayu dan membelajarinya seterusnya memartabatkan bahasa Melayu. ^ ^

RUJUKAN

http://id.scribd.com/doc/13957200/FUNGSI-BAHASA-MELAYU

http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=14

http://cikgu-rozali.blogspot.com/2012/06/peranan-bahasa-melayu-sebagai-bahasa.html

Siti Hajar Abdul Aziz.(2009). Siri Pendidikan Guru: Bahasa Melayu II. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Dr. Khairuddin bin Mohamad, Dr.Hjh. Maridah binti Alias, Faiziah binti Hj. Shamsudin. (2012). Bahasa Melayu Komunikatif  Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Ab. Rahman Ab.Rashid & Kim Fatt. (2002). Bahasa Kebangsaan. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.Bhd.


7 comments: