21 November 2012

Saya telah mengepost dua buah lagu yang baru di halaman video/audio. Semoga kawan-kawan sukai.
*Lagu Air Pasang Dalam
*Lagu Pak Mamat Ada Kebun

1 comment: